Estructuració i parts de l'editor

L'editor funciona amb una estructura de polydoms.
Helpdocs by drift