Gestió de vídeos

Per afegir un vídeo:

1. Clicar el mini butonet més (+) botó que apareix quan passes el cursor per sobre els elements.

2. S’obrirà una selecció d'elements que pot afegir: escolliu l’icona de vídeo.

3. Un vídeo per defecte es mostrarà.
4. Per canviar el vídeo, feu-hi clic i apareixerà un menú.
5. Feu clic a Editar vídeo, i enganxeu un enllaç de YouTube o Vimeo. Assegureu-vos que l'enllaç sigui com aquest:
https://www.youtube.com/watch?v=5a0yoMZRGV0
6. Podeu definir el vídeo a autoplay, canviar la mida, silenciar-lo i fer-lo anar amb mode bucle.
7. Quan hagis acabat, feu clic a Desar per tornar al mode d'edició.

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift