Com incrustar un widjet de twitter?

Per tal d'incrustar un feed de twitter en primer lloc cal crear un widget a twitter.

Anar aquí: https://twitter.com/settings/widgets

Feu clic a 'Crea nou' i executar a través de les opcions de configuració. I clicar 'crear widgets".

Veurà llavors una nova caixa amb codi HTML:

Copia aquest codi i vagi al seu lloc web.
Feu clic al botó "+" entre les seccions i afegiu una nova secció HTML:
Eliminar el codi existent i enganxeu el codi que heu copiat des de twitter.

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift