Text-Títol, subtítol i cos

Hi ha 3 tipus d’elements de text a la pàgina: Títol, subtítol i cos.

Per editar, simplement feu clic a un d'ells i un Mini-menú s'obrirà:

Feu clic al botó Editar, podeu canviar el text juntament amb la seva font, el color i la mida.

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift