Puc editar el web després de publicar-lo?

Sí!

Amb Mandarina Web pot editar el seu lloc web quan vulgui, fins i tot després de publicar-lo.

Una vegada que el seu lloc web sigui publicat, podeu accedir al vostre compte i fer els canvis que desitgi i seguidament tornar a clicar publicar.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift