Com crear una pàgina no visible?

Per crear una pàgina que no es pugui trobar al menú de navegació principal del seu web, primer l’ha de crear com a pàgina nova del web.

A continuació, publicar la web i anar al seu lloc web en directe per copiar la URL de la pàgina que acabeu de crear. Enganxar-lo en algun lloc per a referències posteriors.

A continuació, tornar a l'editor i eliminar la pàgina del menú. La pàgina encara es podrà accedir a través de l'URL que heu copiat abans.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift