Com s'organitza l'editor web?

L'editor utilitza una jerarquia simple de web.

Cada lloc web es construeix en 4 nivells:

A la base hi trobem els Elements; Una sèrie d'elements crea un ítem; Diversos ítems junts creen una secció;

Unes quantes seccions combinades construeixen una pàgina;

I el conjunt de pàgines de constitueixen el lloc web.

Cada nivell té el seu propi menú i escenes. Prenguem com exemple aquesta:

El botó d'escenes blau a la dreta obre un menú per editar les característiques d'aquesta secció.

Les parts de dins la secció són els ítems i si fa voltar el punter per sobre, veureu les diferents opcions d'edició.

El botó d'escenes gris en l'esquerra és el de Configuració del lloc. Que obre l’edició de l’estil del web a través d’un menú, està sempre disponible. Aquí podeu administrar les pàgines, editar el fons, definir el tipus de lletra del vostre lloc.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift