Addició d'una secció

Pot afegir tantes tantes seccions diferents com vulgui ajustant la funcionalitat i el disseny de la seva elecció.

Per afegir una nova secció a una pàgina:

1. Seleccionar la millor ubicació per a la seva nova secció entre seccions existents i clicar el botó blau (+) que apareix quan hi passa el cursor per sobre:

2. S’obre una gran varietat de models de secció per a escollir. Aquestes es distribueixen seguidament en galeries segons la seva funció.
Des del menú esquerre, seleccioneu el tipus de secció que busques:
3. Feu clic a la secció de la seva elecció, a la dreta veuràs diferents plantilles de disseny. Usa els botons de fletxa fullejar-les fins que trobeu el model que us agrada.
4. Després de seleccionar un plantilla, feu clic a la Afegir la secció botó- verd (+) -a afegir la secció de la teva pàgina.

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift