Afegir una pàgina

Per afegir una pàgina:

1. Fer passar el punter per sobre de home a la cantonada esquerra de la Primer Barra d’eines i feu clic al botó Afegeix una pàgina nova.

2. Podrà observar una galeria amb distints models.
Aquí es pot copiar una pàgina existent, afegir pàgines en blanc o seleccionar un dels dissenys disponibles.
3. Feu clic a sobre la que volgueu i anomeneu-la.
4. Seleccioneu Afegir la pàgina.
5. A continuació, se li preguntarà si voleu afegir-lo al menú principal.

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift